PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

  


Priėmimas į mokyklą

 MOKYMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI:

 • į 1 klases:

1. Vaiko gimimo liudijimas/pasas;

2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) iki rugsėjo 15 d.;

3. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacija ar kitas priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantis dokumentas.

4. Nuotrauka 2,5 x 3 cm 

 į 5 klases:

1. Vaiko gimimo liudijimas/pasas;

2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) iki rugsėjo 15 d.;

3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas.

4. Nuotrauka 2,5 x 3 cm

 • į 2 – 4 bei 6 – 8 klases:

1. Vaiko gimimo liudijimas/pasas;

2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) iki rugsėjo 15 d.;

3. Mokinio mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

4. Nuotrauka 2,5 x 3 cm

  

VPPT informacija dėl pasikeitusio  brandumo mokyklai vertinimo

 Mokinių skyrimo į klases tvarka

Renginiai, šventės