2019–2020 MOKSLO METŲ E-NMPP TVARKARAŠTIS

 


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m.

Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 


 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m.

 Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 


 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m.

Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Mokyklos ataskaita (8 klasė)

  


 2 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2016 M.

4 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2016 M.

6 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2016 M.

8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2016 M.

  


 2015 m. Standartizuoti testai:

4 klasės (mokyklos profilis)

8 klasės (mokyklos profilis)

Paaiškinimai tėvams apie mokinio ST rezultatų ataskaitoje pateikiamus
duomenis (4 kl.)

 Paaiškinimai tėvams apie mokinio ST rezultatų ataskaitoje pateikiamus
duomenis (8 kl.)

 


2014 m. Standartizuoti testai:

2014 metų standartizuotų testų (ST) MOKYKLOS ATASKAITOJE pateiktų diagramų paaiškinimai.

Standartizuotų testų taikymas mokykloje (8 klasė).

 Standartizuotų testų taikymas mokykloje (4 klasė).

 

Daugiau  informacijos galite rasti www.nec.lt → Diagnostiniai ir standartizuoti testai

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Rėkuvienė

Renginiai, šventės