Nuo 2015 metų mokykla dalyvauja Mąstymo mokyklų projekte. Projektą įgyvendina Thinking Schools International, LLC. Tai organizacija, siekianti esminių permainų mokyklose, mokyklų tinkluose, veikianti tarptautiniu ir regioniniu mastu, skatinanti visų ugdymo proceso dalyvių ir švietimo organizacijų bei jų narių bendradarbiavimą, kartu kuriant naujus ugdymo būdus ir metodus, grįstus besimokančių organizacijų narių įvairių mąstymo procesų vystymu.

Šiuo metu Mąstymo mokyklos veikia šiose valstybėse:

Australija, Naujoji Zelandija, Dubajus, Etiopija, Egiptas, Indija,  Lietuva, Norvegija ir Šiaurės Airija, Tailandas, JK  ir   JAV.

 

Projekto tikslas – tobulinti mąstymo gebėjimus.

 

Projektas apima:

1. mokytojų strateginės grupės parengimą,

2 .mokytojų kolektyvo mokymus ir konsultavimą,

3. mokinių mąstymo ugdymą bei mąstymo žemėlapių, kaip įrankių rinkinio, skatinančio mokymąsi, taikymą.

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Tomkuvienė

Renginiai, šventės